Hoofdimporteur Parweld Benelux
Eigen servicedienst
Gratis verzending vanaf €75
Winkel in Duffel
Snelle levering

Algemene Voorwaarden

1. De verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle leveringen en diensten uitgevoerd door de firma WELD-Toorts bvba. Afwijkingen worden enkel aanvaard wanneer voorafgaandelijk de bedoelde punten schriftelijk overeengekomen en goedgekeurd werden door WELD-Toorts bvba.

2. Aanbiedingen worden vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege WELD-Toorts bvba aan het cliënteel voorgelegd. Een opdracht kan slechts aanvaard worden na verzending van de orderbevestiging door WELD-Toorts bvba.

3. De prijzen op de webshop zijn exclusief en inclusief BTW. De leveringsvoorwaarden zijn zoals op de website vermeld onder 'leveringsvoorwaarden'.

4. Klachten moeten binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven aan WELD-Toorts bvba worden gemeld.

5. De producten van WELD-Toorts bvba voldoen aan de vigerende wetgeving voor gebruik in normale werkomstandigheden, tenzij anders op de bestelbon vermeld en gespecifieerd met de betreffende veiligheidsnorm(en).

6. De betalingen/facturen kunnen rechtstreeks via de veilige betaalpagina op onze website betaald worden. U kan er ook voor kiezen om te betalen via overschrijving. De goederen worden pas meegegeven / verstuurd van zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

7. WELD-Toorts bvba behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de koopprijs. De risico's van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de koper.

8. Gebrekkig functioneren van de goederen of defecte goederen vallen enkel binnen garantie indien deze niet te wijten is aan slijtage, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, of blootstelling aan extreme omstandigheden, en dit binnen een termijn van 6 maanden. Alvorens kosteloze ter beschikkingstelling mogelijk te maken moeten eerst de betwiste onderdelen voor onderzoek aan WELD-Toorts bvba terug geleverd zijn.

9. WELD-Toorts bvba wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgschade af.

10. Alle verkoopsdaden worden gesteld volgens het Belgische recht en de relevante Europese richtlijnen. Alleen de handelsrechtbank van Mechelen is bevoegd voor uitspraken desbetreffend.

11. Wanneer u beroep wil doen op het 14 dagen herroepingsrecht, moet u het pakket binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen naar ons winkelpunt te Duffel (Nijverheidsstraat 56 - 2570 Duffel, België)

Het product moet:

• In mooie winkelstaat terugkeren.

• In de originele verpakking zitten, zonder ontbrekende stukken.

Het product wordt na ontvangst nagekeken bij Weld-Toorts bvba. Indien er zich toch gebreken (zie bovenstaande punten) voordoen, kunnen wij niet garanderen om de volledige som voor het product terug te betalen.

Indien het product teruggestuurd wordt, en volledig bevonden werd door WELD-Toorts bvba. Wordt de som van de goederen terugbetaald via overschrijving, op de door de klant aangegeven bankrekeningnummer binnen de 14 dagen na ontvangst.

12. Alle webteksten en foto's op deze website, zijn het eigendom van WELD-Toorts bvba. Geen enkele webtekst of foto mag gekopieerd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WELD-Toorts bvba.